Thuisplaneet (verhaal van 100 woorden)

Rob zweefde naar het patrijspoortje en keek naar de aarde. Nog altijd blauw, nog altijd rond, nog altijd kilometers bij hem vandaan. Als kind had hij nooit astronaut willen worden. Benauwend, eenzaam. Maar nu, veertig jaar later, scheen het hem onmogelijk ooit nog iets anders te zijn. Mijmerend tuurde hij naar de zwevende globe. Zijn [...]