Het antwoord (verhaal van 100 woorden)

door Lucas de Waard

Het was guur en al laat toen Ruurt de dorpskroeg binnen stormde. Hij schudde de regen uit zijn haar als een hond, liep naar de kruk waarop Jurgen een biertje zat te drinken en greep hem bij de kraag.
‘Wat voor vragen je ook hebt, het antwoord is liefde!!’, bulderde hij.
‘Wie ben jij?’, vroeg Jurgen.
‘Dat is Ruurt’, zei de barman.
‘Aha’, zei Jurgen en hij sloeg Ruurt met zijn bierglas op het hoofd. Deze ging naar de grond als een mud aardappelen en de rust keerde weder in de staminee. Buiten stierf een poes, maar dat zag niemand.